Audio

Listen Carefully

Kasaha nyalindung…
Nandakeun nguyung
Geuring ngalanglayung

Kasaha abdi muntang….
Diri nunggeulis
Hirup nyorangan

Cuang cieung abdi keueung…
Gupuy gapay taya pamuntangan
Cuang cieung abdi keueung…
Takdir diri pinanggih ka peurih

Engkang rek saati
Engkang rek satia
Engkang jalir jangji
Luas bibilasan

Engkang bade bela
Engkang bade nyaah
Engkang nu sulaya
Tega peupeugatan

Cinta engkang saliwatan
Asih engkang ukur pupulasan
Cinta engkang luncat mulang
Asih engkang nu mawa tunggara

Meta Amyllia

Due in part to their fast growth and large size, these pioneer tree species provide important structure and function, for example, in food web dynamics, nutrient cycling, erosion control, and as a habitat for fish (as trees and branches fall into the river) and wildlife

Leave a Comment